Welkom

Als inwoner van de stad Utrecht kunt u bij de drie afvalscheidingsstations een aanhanger of bakfiets lenen voor het vervoeren van grofvuil. Of voor het aanleggen van uw geveltuin.
Het lenen van de aanhanger of bakfiets kan per dagdeel en is gratis.

Heeft u een aanhanger of bakfiets gereserveerd en deze bij nader inzien niet nodig. U kunt deze tot 10 uur voorafgaande aan de gereserveerde tijd weer annuleren. U moet hiervoor wel ingelogd zijn in het reserveersysteem.

Vragen en opmerkingen
Heeft u vragen over uw reservering of over het reserveringssysteem neem dan contact op met het Klantcontactcentrum via 14 030.